Rusya Üniversiteleri
Daha yakından tanımak ister misiniz?
Rusya Vatandaşlığı Almak

RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLIĞI EDİNME ŞARTLARI

NOT : Eğitim süresi vatandaşlık almak için gereken ikamet günlerine sayılmamaktadır ! Rusya  vatandaş-lığı – Rusya Federasyonu ile kişi arasında istikrarlı yasal bağlantı ,karşılıklı hak ve sorumlulukları ifadedir. Yabancı vatandaş – Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ama başka bir ülke vatandaşı olduğuna dair kanıtı olan kişi.( T.C. vatandaşı ) Vatansız – Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olduğunuda  kanıtlayamayan birey.

pasport


Rusya vatandaş'ı olmak yada kabul edilmek için gerekli şartlar : 1. 18 yaşından gün almış zihinsel engelli olan yabancı vatandaşlar ve vatansızlar Rusya Federasyonu vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Eğer sözü edilen kişiler ; a. Sözü edilen kanun maddesinin ikinci bendi haricinde , aralıksız olarak beş yıldır sürekli oturum iznini aldığı tarihten vatandaşlık için başvuru yaptığı tarihe kadar yaşayanlar. Rusya Federasyonu’na 1 temmuz 2002 yılından önce gelenler ama sürekli oturum izni sahibi olmayanlar için yaşama süresi Rusya Federasyonu’nda kayıt altına alındıkları tarihten itibaren hesaplanır. Rusya Federasyonu sınırları dışında bir sene içinde üç aydan fazla kalınamaz. b. Rusya Federasyonu Anayasasını ve Rusya Federasyonu Mevzuatını uyacağını taahhüt edenler , c. Yaşamak için gerekli para kaynağının olduğunu ispat edenler , d. Vatandaşı olduğu ülkenin yetkili kurumuna vatandaşlıktan çıkış belgesi verenler. Rusya Federasyonu uluslararası anlaşmalarınca yada Federal Kanuna göre veya vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıkış mümkün degilse vatandaşlıktan çıkış belgesi istenmemektedir. e. Rusça bilenler.Rusça dil bilgi seviyesini belirlemek için Rusya’da bulunan üniversitelerin hazırlık sınıflarından yada devlet üniversitelerince tanınan özel dil kurslarından (Rusça Dil Sertifikası) almaları istenmektedir.

Rusya Federasyonu vatandaşlığına kabul edilmek için basitleştirilen şartlar : 1. 18 yaşından gün almış zihinsel engelli olan yabancı vatandaşlar ve vatansızlar Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yaparken yürürlükteki kanunun 13.maddesi 1. paragraf «A» bendinde belirtilen şartlarda değil basitleştirilmiş şartlara göre başvuruda bulunur.Eğer sözü edilen kişiler ; a.  En az bir ebeveynin Rusya Federasyonu vatandaşlığı olması  ve Rusya Federasyonu’unda yaşaması, b.  SSCB vatandaşlığı olan , önceden SSCB sınırları içine giren devletlerde yaşamış veya yaşayan ama yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını almamaları sonucunda vatansız kalanlar , c.  Önceden SSCB sınırları içine giren devletlerden birinin vatandaşı olan , 1 temmuz 2002 yılından sonra Rusya Federayonu eğim kurumlarından birinde lise ve üniversite diploması alanlar.

2. Halen Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşayan yabancı vatandaşlar ve vatansızlar Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yaparken yürürlükteki kanunun 13.maddesi 1. paragraf «A» bendinde belirtilen şartlarda değil basitleştirilmiş şartlara göre başvuruda bulunur.Eğer sözü edilen kişiler ; a.   Rus Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyetlerinden birinde doğan ve daha önceden SSCB vatandaşı olanlar, b.   Rusya Federasyonu vatandaşıyla en az üç senelik evli olanlar,

3. Daha önceden SSCB sınırları içine giren devletlerden birinden , 1 temmuz 2002 yılından önce Rusya Federasyonu’na gelen ve ikamet adresi gösteren iş göremez yabancı vatandaşlar  ve  vatansızlar Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yaparken yürürlükteki kanunun 13.maddesi 1. paragraf «A» bendinde belirtilen şartlarda değil basitleştirilmiş şartlara göre oturum izni ibraz etmeksizin başvuruda bulunur.

4. Daha önceden SSCB vatandaşı olan ve Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşayan Büyük Vatanseverlik Savaşı (2. Dünya Savaşı ) gazileri Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yaparken , oturum izni ibraz etmeksizin yürürlükteki kanunun 13.maddesi 1. paragraf  «a», «v», «d» bendlerinde belirtilen şartlarda değil basitleştirilmiş şartlara göre başvuruda bulunurlar.

5. Çocuk ve iş göremez yabancılar veya vatansızlar  Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yaparken yürürlükteki kanunun 13.maddesi 1. paragrafında belirtilen şartlarda değil basitleştirilmiş şartlara göre başvuruda bulunurlar.Eğer ; a. Rusya Federasyonu  vatandaşı olan  ebeveynlerinden birinin , çocuk için Rusya Federasyonu vatandaşlığı dilekçesiyle diğer ebeveynin yazılı rıza verdiği taktirde , b. Tek ebeveyni olan , o ebeveyninde Rusya Federasyonu vatandaşı olması ve çocuk için vatandaşlık başvurusunda bulunması durumunda , c. Vesayet altında ve bakıma muhtaç olan çocuk veya iş göremez kişi , Rusya vatandaş'ı olan vesayet veya bakımla yükümlü kişinin dilekçe vermesiyle.